Na tej stronie znajdziesz mapę topograficzną Pragi do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Praska mapa wysokościowa przedstawia topografię, rzekę i rzeźbę Pragi w Czechach.

Praska mapa wysokościowa

Mapa elewacji Pragi

Mapa topograficzna Pragi pokazuje wysokość, wzgórza i ukształtowanie terenu w Pradze. Ta mapa wysokościowa Pragi pozwoli Ci poznać topografię, rzekę i rzeźbę Pragi w Czechach. Praska mapa topograficzna jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Na praskiej mapie wysokościowej kraj ten znajduje się w Europie Środkowej, graniczy na północnym wschodzie z Polską, na zachodzie i północnym zachodzie z Niemcami, na południu z Austrią, a na wschodzie ze Słowacją. Na powierzchni 78866 km² kraj ten charakteryzuje się przemiennością krajobrazów i rzeźby terenu, pomiędzy dorzeczami, rzekami i pasmami górskimi, jak pokazuje praska mapa wysokościowa.

Na praskiej mapie wysokościowej Republika Czeska ma pewne zróżnicowanie geograficzne. Na praskiej mapie wysokościowej i na zachodzie Czechy są pagórkowatą kotliną, graniczącą z Sudetami i Karkonoszami, której najwyższym szczytem jest Śnieżka (1602 m n.p.m.). Dwie główne rzeki w regionie to Łaba (Elba) i Wełtawa (Moldau).

Na praskiej mapie wysokościowej Republika Czeska jest krajem pagórkowatym, prawie w całości otoczonym łańcuchami górskimi. Wyznaczają one historyczne granice królestwa czeskiego, z których najważniejsze to: Góry Metalowe (Krušné hory) na północnym zachodzie; Jesioniki i Karkonosze na północy, gdzie znajduje się najwyższy punkt wzniesienia kraju.